Ανακοίνωση Διαδικασίας Εκχώρησης μη Χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης Ν. 219

Σημείο Εισόδου: Σιδηρόκαστρο

ΗΜΕΡΑ

Διατιθέμενη ΔΜΙ Παράδοσης (kWh/Ημέρα)

Εγκεκριμένη Αίτηση

Τιμή (€)

08/11/2019

0

21X-GR-A-A0A0A-G/23X--161201--D-M/07629046-RBP

0

09/11/2019

8.520.000

21X-GR-A-A0A0A-G/23X--161201--D-M/07629046-RBP

0

10/11/2019

16.780.000

21X-GR-A-A0A0A-G/23X--161201--D-M/07629046-RBP

0

11/11/2019

0

21X-GR-A-A0A0A-G/23X--161201--D-M/07629046-RBP

0

12/11/2019

0

21X-GR-A-A0A0A-G/23X--161201--D-M/07629046-RBP

0

13/11/2019

0

21X-GR-A-A0A0A-G/23X--161201--D-M/07629046-RBP

0

14/11/2019

0

21X-GR-A-A0A0A-G/23X--161201--D-M/07629046-RBP

0

Ημέρα ανάρτησης Ανακοίνωσης: 30/10/2019

Προθεσμία υποβολής αιτήματος: 05/11/2019 από ώρα 08.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.

Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (ΔΜΙ) Παράδοσης (Τριμηνιαία)

Για να συμετέχετε στην διαγωνιστική διαδικασία είναι απαραίτητο να συνδεθείτε. Εαν δεν έχετε εγγραφεί μπορείτε να εγγραφείτε. Υπενθυμίζουμε ότι για να εγγραφείτε είναι απαραίτητος ο Ατομικός Αριθμός Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ.

Εαν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την Διαδικασία της Εγγραφής παρακαλώ καλέστε στο 6932280356 ή στο as.btc@depa.gr.